Založ si blog

Čo sa skrýva pod falošným ščítaním obyvateľstva ?

Date: ne 31. 1. 2021 o 16:08
Subject: Fwd: zaujimavy oznam !!Pre niekoho možno konšpirácia, ale napr. „úplne označenie a registrácia všetkých obyvateľov“ sveta sa udeje už zakrátko. U nás sčítaním obyvateľov od 15.2. 21. Na rozdiel predchádzajúcich sčítaní  terajšie sčítanie nebude anonymne!  V  Zákone o sčítaní 223/ 2019 v § 8 ods.1 napr. každá osoba musí poskytnúť údaje vrátane rodného čísla !!! a v § 8 ods. 5 musí osoba  sprístupniť údaje potrebné na identifikáciu svojej elektronickej identity….atď a to pod sankciou pokuty. Je to diametrálne odlišné od všetkých doterajších sčítaní, ktoré boli anonymné a ak  sa ich občan nezúčastnil, nebol  pokutovaný. Naviac, všetky údaje o nás sa majú poskytnúť EÚ a OSN.  A sčítanie je naozaj celosvetové. Je to neuveriteľné ako vlády, aj táto (zákon bol tento týždeň novelizovaný), aj tá predchádzajúca, plní zadania… koho?

Uniknutý oznam od globalistov z roku 2020.

Uniknutý oznam ( pre ľudstvo ) od globalistov z roku 2020 na vybudovanie NWO a príprava veľkého resetu pod zámienkou falošného covidu.
Určite obdobie bude človek prenasledovaní a súžovaní za pravdu a vieru.
Im je úplne jedno kto sa to dozvie už sa nezastavia už iba Boh a zároveň je to ako dopustenie aby na konci sveta prišiel antikrist,ale pred tým musí prísť ešte víťazstvo a obnova Svätej Cirkví na určitú krátku dobu ( pokoj a mier ).

Pretože žijeme koniec časov a v období zjavenia Jána Apokalypsa ! Aj Božie tresty prídu.

Uniknuty prejav generalneho tajomnika Trilateralnej komisie… hodnotia svoje uspechy s Covidom a samozrejme padla aj pochvala za to,ako u nas uspesne dopadol prevrat a dosadili si poskokov.

Tajne uniknutý prejav generálneho tajomníka Trilaterálnej komisie z decembrovej konferencie v Bruseli, ktorý nám umožní pochopiť mnohé z dnešných svetových udalostí.
Vážení kolegovia
Dnešné pred novoročné spoločné zasadnutie všetkých troch skupín Trilatelárnej Komisie je príležitosťou zamyslieť sa nad cestou, ktorou sme sa prešli od roku 1973. Najmä v čase, keď vďaka nesmiernemu úsiliu našich ľudí, rozmiestnených na všetkých dôležitých postoch po celom svete , stojíme pred konečným cieľom, ktorým je dobudovanie celosvetovej vlády pod našou kontrolou !
Preto si dovoľte pripomenúť aj tých, ktorí sa nedožili tohto nádherného okamihu, ale ktorí rozhodujúcim spôsobom prispeli k nášmu víťazstvu, ktoré je na dosah ruky a bez ktorého by sme nemohli dosiahnuť naše ciele. Po prvé, rád by som si spomenul na otca zakladateľa, Davida Rockefellera, ktorý položil ďalší pilier nášho chrámu bratstva hneď po druhej svetovej vojne, stavajúc na bývalých vizionároch pokroku a ľudskosti.
Už sú to tri roky, čo nás David opustil vo veku 102 rokov, ale som presvedčený, že by bol hrdý na to, ako dôsledne sa jeho vízia programu do roku 2022 realizovala. Európske hnutie, v akom bol David po druhej svetovej vojne, sa teraz stalo plnohodnotnou vládou celého európskeho kontinentu. Naša Európska komisia, na čele Európskej únie, sa stala skutočnou nadnárodnou vládou nad európskymi národmi, ktorých vplyv sa postupne vytráca, až úplne stratia a budú nahradené populáciou nového typu, ako to navrhuje ďalší z našich veľkých vizionárov gróf Coudenhove-Kalergi.
Bohužiaľ, operácia „Výmena“, ktorá sa začala v plnom rozsahu v roku 2015 s cieľom premiestniť milióny migrantov na európsky kontinent do roku 2030, logisticky a finančne zabezpečená Európskou komisiou, európskymi vládami a nadnárodnými inštitúciami, bola narušená nezvládnutou prácou našich kolegov v strednej Európe. Keďže by som chcel vyzdvihnúť prácu našich nemeckých, francúzskych, španielskych a iných divízií na starom kontinente, ktoré odviedli skvelú prácu v tejto operácii, je potrebné kriticky zhodnotiť stredoeurópske a tiež aj britskú divíziu.
Neschopnosť zvrhnúť Orbánovu vládu v Budapešti, ako aj odstránenie Kaczynského vo Varšave nás stáli nielen oneskorenie harmonogramu plánovaných zmien, ale aj veľké úsilie o odstránenie týchto potenciálnych ohnísk odporu. Preto dôrazne varujem našich kolegov vo Varšave a Budapešti, aby čo najskôr napravili situáciu vzhľadom na blížiaci sa moment veľkého resetu a zmeny, ktoré s tým súvisia, ako sa to podarilo v Bratislave a – ako pevne verím – sa tak stane budúci rok v Prahe. Samostatnou kapitolou je zlyhanie britskej divízie, ktorá nielenže nedokázala zabrániť odchodu Británie z Európskej únie, ale aj napriek obrovským investíciám do zmien dramaticky prehrala pobrexitové voľby. Tieto skúsenosti, vrátane prezidentských volieb vo Washingtone, nás donútili prijať mimoriadne opatrenia na zlomenie odporu reakčných síl, ktoré v poslednej dobe opäť zdvihli hlavy. Opatrenia, ktoré boli spustené už v januári 2020 majú za cieľ urýchliť blížiace sa procesy globálnych zmien.
Operácia Pandémia vrátila iniciatívu tento rok späť do našich rúk. Okrem politického a ekonomického chaosu, ktoré nám v kombinácii s už sofistikovanými predvolebnými manipuláciami, ktoré viedli k odstráneniu Donalda Trumpa, nám pomohli upevniť situáciu a urobiť ďalší významný krok na našej ceste k úplnej kontrole planéty. Všetky predchádzajúce operácie, ako je 9/11 World Trade Center / pád dvojičiek/ a arabskej jari, budú pôsobiť ako nevinné hry vo svetle začatia Veľkej Global Reset.
Úplné označenie a registrácia všetkých obyvateľov bude dôležitým krokom k upevneniu sveta pod našou kontrolou. Týmto spôsobom by som chcel poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomuto úspechu. Okrem našej zdravotnej komisie (WHO) sú to predovšetkým naše súvisiace lekárske korporácie a mladí kreatívci, ktorí uviedli celý Problém C-19 do života a spôsobili tak chaos, na ktorom môžeme vybudovať krásny nový svet.
Po znovu ovládnutí mocenských pák vo Washingtone od januára budúceho roka budeme schopní účinne znovu spojiť naše sily a sústrediť sa na konečné riešenie nášho úhlavného protivníka, Putinovho Ruska.
Okrem lekárskej a finančnej sekcie budú naše lojálne tajné služby aj naďalej zapojené do operácie, ktorá bude prebiehať počas celého budúceho roka. Špecifická situácia, ktorá panuje v konsolidácii s Čínou, o ktorej bude informovať predseda našej čínskej sekcie, ako aj o podrobnostiach moskovskej operácie vás bude informovať hlavný komisár našej sekcie v Rusku.
Som presvedčený, že rovnako ako s operáciou C-19 bol tento rok pre nás mimoriadne úspešný – aj pokiaľ ide o finančné zisky našich kontrolovaných korporácií – nasledujúci rok bude úspešnejší, čo položí základy konečného zjednotenia.
Musíme mať vždy na pamäti, že až keď sa podarí zlomiť odpor v Moskve a na niektorých ďalších miestach bude naše víťazstvo kompletné. Až keď národné štáty konečne zmiznú, budeme schopní účinne napredovať vo veľkej transformácii ľudstva, aby sme dokončili veľkú transformáciu, ktorej základy položili naši predchodcovia, ktorí boli schopní zorganizovať niekoľko ďalších zmien od francúzskej revolúcie, vrátane oboch svetových vojen, ktoré nás posunuli vpred do sveta humanity a pokroku.
Nemôžeme mať malé ciele. Až budú spiatočníci eliminovaní, bude čas na skutočnú prácu, ktorá bude znamenať úplnú premenu celého ľudstva, ako sme ho doteraz poznali. Egoistické túžby alebo podľahnutie nebezpečnému kresťanského kultu bude nahradené oslobodením ľudí od minulých stereotypov. Klasická rodina na prvom mieste čoskoro prestane existovať a bude nahradená voľnými variabilnými zväzkami bez pohlavnej ukotvenosti.
Feministické a rodové hnutia sú len predvojom ďalekosiahlych zmien v najintímnejšej oblasti človeka, ku ktorým nové ľudstvo pod naším vedením neochvejne smeruje. Táto nová kultúra, ktorej prvé výhonky už možno s uspokojením sledovať v súčasných trendoch svetového šoubiznisu, prirodzene absorbuje všetky prvky miešania kultúr a vzájomného obohacovania, t. j. anihilácie. Multikulturalizmus sa stane skutočnosťou, pretože miešanie kultúr je základom celého procesu.
Nové oslobodené ľudstvo, ktorého počet sa výrazne zníži v dôsledku našej prebiehajúcej operácie C-19 a jej ďalších – oveľa hlbších – procesov, bude znamenať narodenie nového človeka a prípravu cesty pre vstup vyšších entít do nášho časopriestoru. Len to úplne zmení tvár sveta, ako ho poznáme. Nesmieme zabúdať, že tento metafyzický cieľ je skutočným dôvodom, pre ktorý napíname naše sily.
S potešením vám oznamujem, že naši vedci, ktorí pracujú na tejto úlohe, dosiahli tento rok mimoriadne úspechy. Tento rok bolo izolované rekordné množstvo antihmoty, ktorá je základným prvkom pre začatie ďalšej fázy týchto procesov.
Cesta, ktorou sme prešli, nebola jednoduchá, neobišla sa bez problémov. K budovanie novej spoločnosti sme pristupovali v nepriaznivých medzinárodných podmienkach, ale vďaka našim spolupracovníkom umiestneným na dôležitých pozíciách v politike, médiách, korporáciách a kultúre sa nám podarilo dosiahnuť súčasný stav.
Máme víťazstvo na dosah ruky. Nenechajme ho vziať a do nového roka 2021 vykročme sebavedome a s odvahou. Trilaterálna komisia
Trilateral.svg zakladateľ David Rockefeller , Zbigniew Brzezinski a Jimmy Carter
vznik júl 1973 sídlo Tokio , Japonsko Oficiálny web www.trilateral .org Niektoré dáta môžu pochádzať z dátovej položky .
Trilaterálna komisia je diskusné fórum politikov, obchodníkov, bývalých diplomatov a novinárov založené na podporu bližšiu spoluprácu medzi štátmi USA , Európy a
Japonska. Komisia bola založená v roku 1973 z iniciatívy finančníka Davida
Rockefellera , ktorý bol v tom čase predsedom americkej organizácie Council on Foreign Relations (CFR).
Komisia je tvorená troma skupinami: Európsku (170 členov, sídlo v Paríži ), Severoamerickou (112 členov, sídlo vo Washingtone ) a Ázijsko-tichomorskú (vyše 100 členov, sídlo v Tokiu ), Ázijsko-tichomorská skupina bola pôvodne tvorená iba Japonskom a teda bola nazývaná Japonská skupina. Na čele každej skupiny stojí jeden predseda a dvaja podpredsedovia. V čele celej Trilaterálnej komisie potom stoja predsedovia týchto troch skupín.

Syn ilumináta promluvil o chystané redukci světového obyvatelstva a plánované finanční krizi. – gloria.tv

A čo Strečo páni policajti ?

08.02.2023

A čo Strečno páni policajti ? Denne dochádzam autom do práce zo Žiliny do Martina . Je to nádherná,a nebezpečná cesta ale:Kým v minulosti sme my vodiči hrali s vami krásne hry typu: chytíte ma -nechytíte ma , zaplatím-nezaplatím alebo sme tipovali ktorá hliadka kde bude ..Dnes ? Pusto , nezáujem , nuda.Síce občas vidím hliadku pri Hyze ale poctivo schovanú medzi kamiónmi. [...]

Mor Ho !

13.01.2023

Môj názor , moje presvedčenie , môj postoj . Zúčastním sa .

Koľko trestných činov zvládne napáchať jeden štátny úradník za 10 minút ?

29.03.2022

Povinnosti sa ukladajú zákonom – čl.13 ods 1 písm. a) Ústavy SR Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon -čl.2 ods. 2 Ústavy SR Vec : Trestné oznámenie na xxxxxxxxxxxl. ( ďalej len úradnička PZ ) Podávam trestné oznámenie na [...]

Robert Fico, rokovanie vlády

Hrabko: Fico nikdy nemal ústavnú väčšinu, aj tak ústavu dokázal meniť

13.07.2024 07:38

V minulosti podľa publicistu Fico opakovane dokázal väčšinu potrebnú na odsúhlasenie ústavnej zmeny dosiahnuť rokovaniami s opozíciou.

F-16, stíhačky, F16, armáda, letectvo

ONLINE: Kyjev chcel stovky, príde ich niekoľko. Príchod F-16 na Ukrajinu je komplikovaný

13.07.2024 07:30

Kyjev v lete konečne dostane stíhačky F-16, ale v oveľa menšom počte, ako dúfal, uvádza agentúra Bloomberg.

medved melon kosice tasr

Špeciálne melóny, mrazené vývary, nanuky či zmrzliny. Zvieratá v zoo počas horúčav dôkladne ochladzujú

13.07.2024 07:00

Do ľadových pochúťok pridávajú zvieratám v „pekelných“ horúčavách maliny, melón aj čučoriedky.

India Nový rok oslavy 2024

Najviac ľudí bude na svete v roku 2080 - 10,3 miliardy. Potom to pôjde z kopca

13.07.2024 06:40

Populácia Zeme dosiahne vrchol v polovici 80. rokov 21. storočia, na úrovni približne 10,3 miliardy ľudí, potom mierne klesne.

faro

špan. "faro" - maják blog o živote aký žijeme

Štatistiky blogu

Počet článkov: 33
Celková čítanosť: 110846x
Priemerná čítanosť článkov: 3359x

Autor blogu

Kategórie